Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

РЕФЕРЕНЦЕ САВА КОП

(део послова)

 

Р.бр.

Опис послова

Наручилац

Период извођења радова

 1.

Израда приступне саобраћајнице за зграду статички фреквентног претварача

 ЈП Електропривреда Србије, огранак Дринско-Лимске ХЕ

   

                2016.

 2.

Санација коловозних површина према брани Лазићи-хабајући слој, пут Перућац-Митровац хабајући слој, пут Коњска река-Крушчица

 ЈП Електропривреда Србије, огранак Дринско-Лимске ХЕ

 

                2016.

 3.

Израда асфалтног застора на десној обали акумулације ХЕ Бајина Башта ка реци Дервенти – деоница III

 ЈП Електропривреда Србије, огранак Дринско-Лимске ХЕ

 

                2016.

 4.

Санација дела пута Милекићи-Крушчица за приступ спољним објектима на Тари

 ЈП Електропривреда Србије, огранак Дринско-Лимске ХЕ

 

                2016.

 5.

Ископи на брани Ариље профил Сврачково

 Хидротехника – хидроенергетика ад

                2016.

 6.

Разбијање стене у отвореном ископу и у тунелу, Аутопут Е 763, секција V Лајковац-Љиг

 Енергопројект нискоградња ад

                2016.

 7.

Асфалтирање терена и приступног пута око резервоара Гајина у оквиру Колубарског регионалног система водоснабдевања

 МПП Јединство ад

 

                2016.

 8.

Изградња приступног пута, дужине 300 м, ширине 4 м, са израдом пута преко цеви, за будући рудник

Рудник олова и цинка

Велики мајдан доо

 

                2016.

 9.

Рад грађевинских машина на градилишту Капислана у ХК Крушик Ваљево

 Термомонт доо

               

                2016.

 10.

Изградња сервисне саобраћајнице у комплексу Вега доо од км 0+000 до км 0+216

 Вега доо

         

                2016.

 11.

Санација клизишта на путу Јасеница-Крунићи, санација клизишта на путу Стубо-Спасојевићи, санација клизишта на путу Башчара-Јанковићи и санација клизишта на путу Бабина Лука-Старо село

 JП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева

 

 

                 2016.

 12.

Довођење каменолома у пројектовано стање

 Енергопројект нискоградња ад

                 2015.

 13.

Израда приступне саобраћајнице за Командну зграду на Брани Стубо Ровни

Енергопројект нискоградња ад

 

2015.

 14.

Изградња пута Стубо-Нова локација цркве

 Енергопројект нискоградња ад

 2015.

15.

Изградња армирано-бетонског моста, распона 17 м на путу Стубо-Нова локација цркве

 Енергопројект нискоградња ад

 

2015.

 16.

Санација и поправка локалних и некатегорисаних путева на територији града Ваљева

ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева

 

 2015.

 17.

Санација клизишта на путу Драчић-Пријездић и санација клизишта на путу Мајиновић-Врлобаш

ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева

 

 2015.

 18.

Извођење радова на изради навоза за мост Бошковић

ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева

 

 2015.

 19.

Рашчишћавање и неопходне санације клизиштана путевима на територији града Ваљева

ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева

 

 2015.

 20.

Уређење платоа дела кика са ископом, транспортом и дробљењем каменитог материјала ХЕ ББ

 ЈП Електропривреда Србије, огранак Дринско-Лимске ХЕ

 

 2015.

 21.

Превоз расутих материјала за поправку локалних и некатегорисаних путева на територији Општине Мионица

 Општина Мионица

 2015.

 22.

Санација комуникационих прилаза Стара управа-Портирница ХЕ ББ

 ПД Дринско-Лимске ХЕ

 2015.

 23.

Извођење радова на изградњи Топловода у Ваљеву

 МПП Јединство ад

 2015.

 24.

Радови на изградњи ауто-пута Е 763 Београд-Јужни Јадран, деоница Љиг-Прељина

 ГП Планум ад

 

2012.-2015.

 25.

Радови на изградњи ауто-пута Е 763 Београд-Јужни Јадран, деоница Уб-Лајковац

 ГП Планум ад

 

2011.-2014.

 26.

Санација пута на десној обали акумулације ХЕ Бајина Башта ка реци Дервенти

 ПД Дринско-Лимске ХЕ

 

2014.

 27.

Санација клизишта на путевима

ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева

 

 2014.

 28.

Санација и реконструкција путева

-по месним заједницама

ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева

 

 2014.

 29.

Одржавање приобаља и санација путева у оквиру акумулација у систему РХЕ и ХЕ Бајина Башта

 ПД Дринско-Лимске ХЕ

 

 2014.

 30.

Зимско одржавање саобраћајица

ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева

 

 2014.

 31.

Рад грађевинских машина на објекту Тунел Шарани

 Енергопројект нискоградња ад

 2013.

 32.

Извођење радова на изградњи објекта резервоара воде Гајина у Ваљеву

 МПП Јединство ад

 2013.

 33.

Одржавање макадамских улица у граду Ваљеву

ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева

 

 2013.

 34.

Реконструкција пута

Митровац-Танкосин гроб

 ЈП Национални парк Тара

 2013.

 35.

Реконструкција пута

Соколина-Ослуша

 ЈП Национални парк Тара

 2013.

 36.

Пробијање пута на пројекту Бране Ровни

Хидротехника – хидроенергетика ад

 2012.

 37.

Ископ у стени V-VII категорије

Хидротехника – хидроенергетика ад

2012.

 38.

Рад грађевинских машина и израда приступног пута

 Мине инвест доо

 2012.

 39.

Извођење радова појачаног одржавања локалног пута у селу Радобић

 Општина Мионица

 2012.

 40.

Извођење припремних и земљаних радова на локалном путу у селу Радобић

 Општина Мионица

 2012.

 41.

Извођење радова појачаног одржавања у Брежђанској улици

 Општина Мионица

 2011.

 42.

Извођење земљаних радова на локалном путу Вртиглав-Табановић

 Општина Мионица

 2011.

 43.

Израда приступног пута од ушћа Мале реке у реку Тегошницу, Општина Власотинце

 Мине инвест доо

 

2011.

 44.

Израда приступног пута Добровиш-Раков дол

 Мине инвест доо

 2011.