Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

САВА КОП ДОО је  предузеће које је основано  1. јуна 1994. године најпре као Самостална занатска радња (СЗР) а од 2009. године послујемо као Друштво са ограниченом одговорношћу (ДОО). Основна делатност предузећа су извођачки послови у грађевинарству (нискоградња).

77Оно што нас као грађевинско предузеће између осталог издваја од конкуренције је двадесетогодишње искуство, као и савремена техничка опремљеност и стална улагања у набавку најнових машина и опреме, што нам омогућава квалитетније обављање посла и извођење радова у што краћем временском року. Осим улагања у техничку опремљеност, од изузетне важности нам је и кадровска структура. У том смислу, а у циљу што бољег извођења радова, запослене по потреби шаљемо на додатне обуке и усавршавања.